Matice - príklady

Počet nájdených príkladov: 35

 • Determinant 9
  matrix Determinant štvorcovej matice 1. Rádu sa rovná 3. Kolko prvkov obsahuje táto matica.
 • Matica 4
  matrix Matica E je obdlžniková matica, ktorá obsahuje 48 prvkov a 4 riadky. Kolko stlpcov má táto matica.
 • Determinant 8
  matrix Ako sa zmení determinant matice rádu n ≥ 3, ak ku každému stĺpcu (vrátane posledného) pripočítame posledný stĺpec?
 • Na uvolnenie
  matica Na uvolnenie matice z krutky pri použití klúča dlhého 20 cm, sme vynaložili silu 85 N. Akú veľkú silu vynaložíme na uvolnenie matice, ak použijeme kľúč dlhý 10 cm.
 • Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 • Stĺpce
  matrix Koľko stĺpcov bude obsahovať matica K, ktorá vznikne ako súčin matíc I a J, pričom matice I a J sú štvorcové matice šiesteho rádu.
 • Jednotková matica 4
  matrix Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Diagonála
  matrix Koľko núl obsahuje jednotková matica E, ktorá má v hlavnej diagonále 3 jednotky.
 • Mocnina matice
  matrix Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.
 • Sarrussovo pravidlo
  matrix Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 • Matice
  matrix Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.
 • Matica 3
  matrix Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 • Determinant 6
  matrix Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.
 • Jednotková matica 3
  matrix Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 • Determinant súčinu
  matrix Determinant súčinu 2 štvorcových matíc má hodnotu 3. Akú hodnotu bude mať súčin príslušných determinantov týchto matíc.
 • Dvojnásobok riadku
  matrix Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.
 • Jednotková matica easy
  matrix Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 • Obdĺžniková matica 2
  matrix Koľko stĺpcov obsahuje obdĺžniková matica, ktorá obsahuje 45 prvkov, pričom počet jej stĺpcov je 5x väčší ako počet jej riadkov.
 • Nulová matica
  matrix Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 • Hodnosť 3
  matrix Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.