Dvojnásobok riadku

Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.

Správna odpoveď:

h =  3

Postup správneho riešenia:

h=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Hodnosť matice
  matrix Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o tejto matici vieme povedať, že je regulárna.
 • Hodnosť 3
  matrix Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 • Matice
  math Inverzná matica k matici A má hodnotu determinantu 0,333. Akú hodnotu bude mať determinant matice A?
 • Hodnosť
  matrix Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 • Determinant 6
  matrix Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.
 • Matica 3
  matrix Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 • Matica 2
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 • Jednotková matica 3
  matrix Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 • Jednotková matica 4
  matrix Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Obdĺžníková matica
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 • Determinant 9
  matrix Determinant štvorcovej matice 1. Rádu sa rovná 3. Kolko prvkov obsahuje táto matica.
 • Mocnina matice
  matrix Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.
 • Matice
  matrix Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.
 • Štvorcová matica
  matrix Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 • Matica 4
  matrix Matica E je obdlžniková matica, ktorá obsahuje 48 prvkov a 4 riadky. Kolko stlpcov má táto matica.
 • Matice
  matrix Určite, koľkokrát je väčší determinant matice A, ktorý sa rovná 9 ako determinant jej inverznej matice.