Sarrussovo pravidlo

Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.

Správna odpoveď:

n =  3

Postup správneho riešenia:

n=3=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarNa vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Štvorcová matica
  matrix Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 • Matice
  matrix Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.
 • Matička
  matrix Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Jednotková matica 4
  matrix Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Matica 3
  matrix Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 • Matice
  math Inverzná matica k matici A má hodnotu determinantu 0,333. Akú hodnotu bude mať determinant matice A?
 • Jednotková matica 3
  matrix Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 • Jednotková matica
  matrix Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 • Hodnosť matice
  matrix Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o tejto matici vieme povedať, že je regulárna.
 • Matica 3x3
  matrix Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 • Obdĺžniková matica 2
  matrix Koľko stĺpcov obsahuje obdĺžniková matica, ktorá obsahuje 45 prvkov, pričom počet jej stĺpcov je 5x väčší ako počet jej riadkov.
 • Jednotková matica easy
  matrix Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 • Hodnosť 3
  matrix Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 • Determinant 6
  matrix Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.
 • Matica 2
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 • Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 • Dvojnásobok riadku
  matrix Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.