Matice

Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.

Správna odpoveď:

x =  5

Postup správneho riešenia:

r1=21/3=7 r2=4=2 x=r1r2=72=5Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Obdĺžníková matica
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Štvorcová matica
  matrix Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 • Jednotková matica 3
  matrix Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 • Matica 4
  matrix Matica E je obdlžniková matica, ktorá obsahuje 48 prvkov a 4 riadky. Kolko stlpcov má táto matica.
 • Obdĺžniková matica 2
  matrix Koľko stĺpcov obsahuje obdĺžniková matica, ktorá obsahuje 45 prvkov, pričom počet jej stĺpcov je 5x väčší ako počet jej riadkov.
 • Jednotková matica 4
  matrix Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Matica 2
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 • Determinant 9
  matrix Determinant štvorcovej matice 1. Rádu sa rovná 3. Kolko prvkov obsahuje táto matica.
 • Matica 3
  matrix Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 • Matica 3x3
  matrix Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 • Stĺpce
  matrix Koľko stĺpcov bude obsahovať matica K, ktorá vznikne ako súčin matíc I a J, pričom matice I a J sú štvorcové matice šiesteho rádu.
 • Matička
  matrix Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Jednotková matica easy
  matrix Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 • Diagonála
  matrix Koľko núl obsahuje jednotková matica E, ktorá má v hlavnej diagonále 3 jednotky.
 • Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 • Sarrussovo pravidlo
  matrix Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 • Mocnina matice
  matrix Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.