Normálne rozdelenie - príklady

Používa sa pri náhodných veličinách, ktoré sú súčtom veľkého počtu nezávislých alebo len slabo závislých hodnôt. Rozloženie pravdepodobností má zvonovitý tvar - Gaussova krivka. Je symetrické okolo strednej hodnoty μ, ktorá je súčasne mediánom aj modusom. Pravidlo troch sigma (sigma σ=smerodajná odchýlka): od strednej hodnoty μ do vzdialenosti σ patrí 68,26% pravdepodobnosti, do 2σ leží 95,45%, do 3σ 99,73%.

Pokyny: Vyriešte každú úlohu starostlivo a ukážte svoje celé riešenie. Ak je to vhodné, vykonajte skúšku správnosti riešenia.

Počet nájdených príkladov: 49


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.