Normální rozdělení - příklady

Používá se u náhodných veličin, které jsou součtem velkého počtu nezávislých nebo jen slabě závislých hodnot. Rozložení pravděpodobností má zvonovitý tvar – Gaussova křivka. Je symetrické kolem střední hodnoty μ, která je současně mediánem i modusem. Pravidlo tří sigma (sigma σ=směrodatná odchylka): od střední hodnoty μ do vzdálenosti σ patří 68,26% pravděpodobnosti, do 2σ leží 95,45%, do 3σ 99,73%.

Pokyny: Vyřešte každý úkol pečlivě a ukažte své celé řešení. Pokud je to vhodné, proveďte zkoušku správnosti řešení.

Počet nalezených příkladů: 49


Máš úkol, nad kterým si lámeš alespoň 10 minut hlavu? Pošli nám úkol a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Přejeme si, aby domácí kolo bylo pro soutěžící přiměřenou výzvou, něco se při jeho řešení naučili a ideálně, aby zažili radost z toho, že řešení dokázali vymyslet.