Nejběžnější 75464

K zodpovězení problémů použijte následující údaje, které byly získány ze studie hmotnosti dospělých mužů:

Průměr 192 lb První kvartil 178 lb
Medián 185 lb Třetí kvartil 232 lb
Režim 180 lb 86. percentil 239 lb
Standardní odchylka 23lb

a) Jaká je nejběžnější váha?
b) Jakou váhu překročila polovina dotázaných?
c) Kolik procent dotázaných vážilo více než 232 liber?
d) Kolik procent dotázaných vážilo méně než 178 liber?
e) Kolik procent dotázaných vážilo více než 239 liber?
f) Pokud bylo zkoumáno 100 mužů, jaká je celková hmotnost všech mužů?
g) Jaká váha představuje dvě standardní odchylky nad průměrem?
h) Jaká váha představuje 1,8 standardní odchylky pod průměrem?

Správná odpověď:

a =  180 lb
b =  185 lb
c =  25 %
d =  25 %
e =  14 %
f =  19200 lb
g =  238 lb
h =  150,6 lb

Postup správného řešení:

μ=192 lb σ=23 lb a= m ode a=180=180 lb
b=Median b=185=185 lb
x>Q3 c=10075=25%
x<Q1 d=25=25%
x>p86 e=10086=14%
f=100 μ=100 192=19200 lb
g=μ+2 σ=192+2 23=238 lb
h=μ1,8 σ=1921,8 23=150,6 lbNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Hledáte kalkulačku směrodatné odchylky?
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: