Směrodatnější 81057

Letiště v Košicích sesbíralo tyto údaje o zpožděních letadel v rámci jednoho týdne:
(Následující úlohy řešte bez třídění do intervalů. Výsledky zaokrouhlíte na 2 desetinná místa)

Zpoždění letadel v min. : 541; 545; 575; 520; 572; 544; 524; 567; 569; 552; 585; 588; 535; 538; 549; 604; 540; 564; 593; 553

Jakou hodnotu směrodatnější odchylky měření může Letiště Košice očekávat při letech ve zkoumaném týdnu?

Správná odpověď:

σ =  23,3304 min

Postup správného řešení:

s=541+545+575+520+572+544+524+567+569+552+585+588+535+538+549+604+540+564+593+553=11158 n=20  μ=s/n=11158/20=105579=557,9 min  r=n11 ((541μ)2+(545μ)2+(575μ)2+(520μ)2+(572μ)2+(544μ)2+(524μ)2+(567μ)2+(569μ)2+(552μ)2+(585μ)2+(588μ)2+(535μ)2+(538μ)2+(549μ)2+(604μ)2+(540μ)2+(564μ)2+(593μ)2+(553μ)2)=2011 ((541557,9)2+(545557,9)2+(575557,9)2+(520557,9)2+(572557,9)2+(544557,9)2+(524557,9)2+(567557,9)2+(569557,9)2+(552557,9)2+(585557,9)2+(588557,9)2+(535557,9)2+(538557,9)2+(549557,9)2+(604557,9)2+(540557,9)2+(564557,9)2+(593557,9)2+(553557,9)2)=9551709544,3053  σ=r=544,3053=23,3304 minNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Hledáte kalkulačku směrodatné odchylky?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: