Príklady na odčítanie

Odčítanie je matematická (aritmetická) operácia alebo počtový výkon. Značí sa znakom mínus (pomlčkou), je opakom operácie sčítania.Napríklad 5 mínus 3 je 2 (5-3=2). Číslo 5 voláme menšenec, číslo 3 je menšiteľ a výsledok odčítania (číslo 2) je rozdiel. Ak odčítame od menšieho čísla väčšie, dostaneme záporné číslo. Odčítavať môžeme nielen dve čísla, ale aj viacej. Pri výpočte postupne, zľava doprava. Operácia odčítania ma nižšiu prioritu ako násobenie a delenie a umocňovanie.

Počet nájdených príkladov: 914


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.