Príklady na odčítanie

Počet nájdených príkladov: 394

 • Odčítanie obsahov
  geodet_2 1dm štvorcový - 7000mm štvorcový
 • Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 • Kytička
  flowers2 Kytička má šesť kvietkov a na každom kvietku je číslo. Sú to čísla: 20,40,39,28,8,9. Aké číslo bude veprostřed kvetinky, aby nám pri odčítanie a sčítanie vychádzala čísla z kvietkov?
 • Odčítanie
  plusminus_1 Preskúšaj sa co vieš o odčítaní dvoch čísel: a) zisti rozdiel, ak je menšenec 4 307 288 a menšiteľ je 472 008 b) menšenec je o 4 000 väčší ako menšiteľ. Aký je rozdiel? c) rozdiel je o 38 900 menší ako menšenec. Aký je menšiteľ?
 • Susedný
  graph K uhlu 136° určite veľkosť susedného uhla.
 • Euro
  1euro Mám 1 euro. Koľko budem mať keď ho miniem?
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ? ?
 • Nepodarky 2
  nepodarky_2 Z 3820 výrobkov bolo 3792 bezchybných. Koľko percent pripadalo na nepodarky?
 • Desať členov
  matematika_icon Napíšte prvých desať členov postupnosti, ak a11=22, d=2.
 • Sedem statočných členov
  7seven Urči prvých sedem členov postupnosti, ak a8=12, d=1
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • Určte
  number_line_2 Určte číslo, ktoré dostaneme rozdielom menšenca -18 a menšitela 8.
 • Parkovisko
  parking Na parkovisku je 80 áut, keď odíde 53 áut. Koľko ich tam zostane?
 • O koľko
  children O koľko je súčin čísel 328 a 7 väčší ako ich súčet?
 • Operácie
  mechanical_calculator Súčet čísel 1,01 a 3,35 násobte rozdielom čísel 6,69 a 1,39.
 • Vektor
  vectors Určite súradnice vektora u=CD, keď C[19;-7], D[-16,-5].
 • Čísla
  number_line Nájdite na číselnej osi číslo, ktoré má rovnakú vzdialenosť od čísel:
 • Ktoré 2
  quarter_circle_2 Ktoré číslo je o 3 väčšie ako jeho štvrtina?
 • AP - deset členů
  progression_1 Určete prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 132, d = 3.
 • O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72,1 ako 0,00721?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .