Nerovnica - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 58

 • Nerovnica
  triangles_7 Ktoré x vyhovuje nerovnici 5 < -x plus 3
 • Nerovnica
  hyperbola (1+3x)/(x-2) > 3
 • Prvočísla - nerovnica
  prime_3 Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • Rovnica
  nerovnica Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku: ? Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica: ?
 • Abs v nerovnici
  eq222 Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4 > 1
 • Prevrátená hodnota
  inverse Je pravda (dokážte to) že ak a > b > 0 platí: ?
 • S absolútnou hodnotou
  abs_value.JPG Určte počet všetkych celých čísel x, ktoré spĺňajú nasledujúce dve nerovnosti: |x+2|=3
 • Číslo
  numbers_25 Ktoré číslo a je o 15 menšie (b - väčšie) ako jeho polovica?
 • 3-uholník
  triangle2 Môže byť najväčší uhol v trojuholníku menší než 100°?
 • Napíšte
  eq1_4 Napíšte najmenšie prirodzené číslo vyhovujúce nerovnici: 5. (2x-1) < 17x-(-14)
 • 3-uholník 2
  1triangle Môže byť najmenší uhol v trojuholníku väčší než 60°?
 • Riešte 8
  parabola2_1 Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Určite
  number_line_3 Určite tri celé nepárne čísla ktoré sú riešením nerovnice: -x > 6
 • Dĺžky strán
  red_triangle Pre koľko prirodzených čísel x, môžu byť 11, 9 a x dĺžkami strán trojuholníka?
 • 3-uholník 3
  triangle_3 Dva uhly v trojuholníku sú 90° a 60°. Má trojuholník aspoň dve rovnaké strany?
 • Párty
  party-informatikov Na párty si každý štrngol s každým. Dokopy si štrngli 300 krát. Koľko ľudí bolo na párty?
 • Zlomok
  frac Napíšte zlomok s menovateľom 200, ktorý je väčší ako číslo 0,39 a menší ako zlomok dve pätiny. Zapíšte jeho čitateľ x.
 • Kvízová
  green_triangle_1 Rovnoramenný trojuholník má dve strany dlhé 7 km a 39 km. Ako dlhá je tretia strana?
 • Koľko 30
  numberline_7 Koľko dvojciferných čísel leží na číselnej osi bližšie k číslu 31 ako k číslu 100?
 • Nerovnice
  inequalities Riešte nerovnicu: 5k - (7k - 1)≤ 2/5 . (5-k)-2

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .