Nerovnica - príklady

Počet nájdených príkladov: 61

 • V aritmetickej
  V aritmetickej postupnosti a1=4,8, d=0,4. Koľko za sebou idúcich členov, začínajúc prvým, treba sčítať, aby bol súčet väčší ako 170?
 • Na začiatku 3
  Na začiatku pohybu išlo auto rýchlosťou 120 km/h a túto rýchlosť si udržiavalo prvých 11 sekúnd. Potom začalo ešte zrýchľovať tak, že za každú sekundu zrýchlilo o 6km/h až kým nedosiahlo rýchlosť 150 km/h. Potom začalo spomaľovať až kým za 15 sekúnd zasta
 • Vypočítajte: 2
  Vypočítajte: 1. Dané množiny zapíšte ako intervaly, znázornite graficky: {x ∈ R; 2< x ≤ 5} = {x ∈ R; 3 ≥ x} = {x ∈ R+; x < 4} = {x ∈ R; x < 4 ∧ x ≥ -1} = 2. Vymenujte všetky prvky nasledujúcich množín, zapíšte do množinovej zátvorky: A = { x Є N; x ≤ 5 }
 • Koľko 87
  Koľko je takých trojciferných čísel, ktoré nie sú na číselnej osi bližšie k číslu 600 ako k číslu 400?
 • Trojuholník 56
  Trojuholník má jednu stranu dlhú 5cm a druhú 11cm. Aký môže mať najmenší a aký najväčší obvod?
 • Otvorené intervaly
  Dané sú otvorené intervaly A=(x-2; 2x-1) a B=(3x-4; 4). Nájdite najväčšie reálne číslo, pre ktoré platí A ⊂ B.
 • Riešte 8
  Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Napíšte
  Napíšte najmenšie prirodzené číslo vyhovujúce nerovnici: 5. (2x-1) < 17x-(-14)
 • Turista 20
  Keby turista znížil svoju rýchlosť o 1km/h, za 3 hodiny by prešiel menej ako 12 km. Keby pridal do kroku o 1km/h, za 5 hodín by prešiel viac ako 25 km. Akou rýchlosťou ide turista?
 • Obvod obdĺžnika
  Dĺžka l obdĺžnika je o 4 palce väčšia ako jeho šírka, w. Obvod obdĺžnika je najmenej 30 palcov. Aká nerovnosť ukazuje rozsah možných šírok obdĺžnika?
 • Abs v nerovnici
  Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4 > 1
 • Máš čísla
  Máš čísla 4, 6, 9, 13, 15. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodne vybraté trojici to budú dĺžky strán trojuholníka? ( Uvažuj len rôznostranné trojuholníky. )
 • Ceruzky
  600 ceruziek máme rozdeliť na tri kopy. V najväčšej kope je o 10 ceruziek viac ako v najmenšej. Koľkými spôsobmi sa to dá urobiť?
 • Koľko 30
  Koľko dvojciferných čísel leží na číselnej osi bližšie k číslu 31 ako k číslu 100?
 • Prvočísla - nerovnica
  Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • V hoteli 2
  V hoteli Holiday majú na každom poschodí rovnaký počet izieb. Izby sú číslované prirodzenými číslami postupne od prvého poschodia, žiadne číslo nie je vynechané a každá izba má iné číslo. Do hotela pricestovali traja turisti. Prvý sa ubytoval v izbe číslo
 • Tábor
  Na letnom tábore je 41 chatiek, býva sa v nich po 3 alebo po 4. Koľko zo 140 táborníkov býva po 3?
 • C – I – 3 MO 2018
  Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčet je 3, a každé z nich je nanajvýš 2. Dokážte, že platí nerovnosť: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9
 • Ivo chce
  Ivo chce narysovať všetky trojuholníky, ktorých dve strany majú dĺžku 4cm a 9 cm a aj dĺžka tretej strany je vyjadrená celými centimentrami. Koľko trojuholníkov musí narysovať?
 • Určite
  Určite tri celé nepárne čísla ktoré sú riešením nerovnice: -x > 6

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.