Nerovnica - príklady

Počet nájdených príkladov: 60

 • Riešte 8
  parabola2 Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Napíšte
  eq1 Napíšte najmenšie prirodzené číslo vyhovujúce nerovnici: 5. (2x-1) < 17x-(-14)
 • Obvod obdĺžnika
  rectangle Dĺžka l obdĺžnika je o 4 palce väčšia ako jeho šírka, w. Obvod obdĺžnika je najmenej 30 palcov. Aká nerovnosť ukazuje rozsah možných šírok obdĺžnika?
 • Máš čísla
  triangles Máš čísla 4, 6, 9, 13, 15. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodne vybraté trojici to budú dĺžky strán trojuholníka? ( Uvažuj len rôznostranné trojuholníky. )
 • Ceruzky
  fixy 600 ceruziek máme rozdeliť na tri kopy. V najväčšej kope je o 10 ceruziek viac ako v najmenšej. Koľkými spôsobmi sa to dá urobiť?
 • Koľko 30
  numberline Koľko dvojciferných čísel leží na číselnej osi bližšie k číslu 31 ako k číslu 100?
 • Prvočísla - nerovnica
  prime Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • V hoteli 2
  hotel-montfort-tatry-2 V hoteli Holiday majú na každom poschodí rovnaký počet izieb. Izby sú číslované prirodzenými číslami postupne od prvého poschodia, žiadne číslo nie je vynechané a každá izba má iné číslo. Do hotela pricestovali traja turisti. Prvý sa ubytoval v izbe číslo
 • Tábor
  stan Na letnom tábore je 41 chatiek, býva sa v nich po 3 alebo po 4. Koľko zo 140 táborníkov býva po 3?
 • C – I – 3 MO 2018
  olympics Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčet je 3, a každé z nich je nanajvýš 2. Dokážte, že platí nerovnosť: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9
 • Ivo chce
  496_triangle Ivo chce narysovať všetky trojuholníky, ktorých dve strany majú dĺžku 4cm a 9 cm a aj dĺžka tretej strany je vyjadrená celými centimentrami. Koľko trojuholníkov musí narysovať?
 • Určite
  number_line Určite tri celé nepárne čísla ktoré sú riešením nerovnice: -x > 6
 • Trojuholník 39
  triangles Trojuholník má dĺžky strán vyjadrené v celých centimetroch. Jedna z nich meria 8 cm a súčet veľkostí zvyšných dvoch je 32 cm. Urč dĺžky zvyšných strán. Nájdi všetky riešenia.
 • 20 bonbónov
  bonbons V sáčku je 20 cukríkov. Niektoré sú čokoládové, iné kokosové a zostávajúce marcipánové. Čokoládových je 4krát viac než kokosových. Marcipánových je menej ako čokoládových. Koľko je v sáčku kokosových bonbónov?
 • Nerovnica
  triangles Ktoré x vyhovuje nerovnici 5 < -x plus 3
 • Test
  test Test obsahuje otázky zo štyrmi odpovedami, pričom práve jedna z nich je správna. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné zodpovedať aspoň polovicu otázok. Koľko má byť v teste otázok, aby pravdepodobnosť že študent ktorý volí odpovede náhodne (Pričom k
 • S absolútnou hodnotou
  abs_value Určte počet všetkych celých čísel x, ktoré spĺňajú nasledujúce dve nerovnosti: |x+2|=3
 • Nerovnica
  hyperbola (1+3x)/(x-2) > 3
 • Rovnica
  nerovnica Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku: 6x-(3x+2)=x-8 Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica: 3y+2*(y+1)≥2y-7
 • Číslo
  numbers Ktoré číslo a je o 15 menšie (b - väčšie) ako jeho polovica?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .