Na začiatku 3

Na začiatku pohybu išlo auto rýchlosťou 120 km/h a túto rýchlosť si udržiavalo prvých 11 sekúnd. Potom začalo ešte zrýchľovať tak, že za každú sekundu zrýchlilo o 6km/h až kým nedosiahlo rýchlosť 150 km/h. Potom začalo spomaľovať až kým za 15 sekúnd zastalo.

a) Nakreslite graf pohybu auta, určte definičný obor a obor funkcií a rovnice všetkých častí
b) Určte, ktorom čase malo auto rýchlosť rovnú 140km/h
c) Určte, ktorom čase malo auto rýchlosť menšiu ako 50 km/h
d) Určte, ktorom čase malo auto rýchlosť väčšiu ako 90 km/h
e) Určte, ktorom čase malo auto rýchlosť väčšiu ako 130 km/h

Správna odpoveď:

b1 =  14,3333 s
b2 =  17 s
c =  26 s
d =  22 s
x =  12,6667 s
y =  18 s

Postup správneho riešenia:

v = 120; 0st11s v = 120 + 6(t11); 11  t  16 s v = 150  10(t16); 16  t  31 s  120+6 (b111)=140  6b1=86  b1=686=14,33333333  b1=34314,333333=14,3333 s
15010 (b216)=140  10b2=170  b2=10170=17  b2=17=17 s
15010 (c16)=50  10c=260  c=10260=26  c=26=26 s
d=22=22 s
130=120+6 (x11)  6x=76  x=676=12,66666667  x=33812,666667=12,6667 s
130=15010 (y16)  10y=180  y=10180=18  y=18=18 sNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: