Grafickou metodou

Na začátku pohybu jelo auto rychlostí 120 km/ha tuto rychlost si udržovalo prvních 11 sekund. Potom začalo ještě zrychlovat tak, že za každou vteřinu zrychlilo o 6km/h, dokud nedosáhlo rychlosti 150 km/h. Potom začalo zpomalovat až za 15 sekund zastalo.

a) Nakreslete graf pohybu auta, určete definiční obor a obor funkcí a rovnice všech částí
b) Určte, které době mělo auto rychlost rovnou 140km/h
c) Určete, v jaké době mělo auto rychlost menší než 50 km/h
d) Určete, které době mělo auto rychlost větší než 90 km/h
e) Určete, které době mělo auto rychlost větší než 130 km/h

Správná odpověď:

b1 =  14,3333 s
b2 =  17 s
c =  26 s
d =  22 s
x =  12,6667 s
y =  18 s

Postup správného řešení:

v = 120; 0st11s v = 120 + 6(t11); 11  t  16 s v = 150  10(t16); 16  t  31 s  120+6 (b111)=140  6b1=86  b1=686=14,33333333  b1=34314,333333=14,3333 s
15010 (b216)=140  10b2=170  b2=10170=17  b2=17=17 s
15010 (c16)=50  10c=260  c=10260=26  c=26=26 s
d=22=22 s
130=120+6 (x11)  6x=76  x=676=12,66666667  x=33812,666667=12,6667 s
130=15010 (y16)  10y=180  y=10180=18  y=18=18 sNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: