V aritmetickej

V aritmetickej postupnosti a1=4,8, d=0,4. Koľko za sebou idúcich členov, začínajúc prvým, treba sčítať, aby bol súčet väčší ako 170?

Správna odpoveď:

n =  20

Postup správneho riešenia:

a1=4,8 d=0,4 s=170  s = n  (a1+an)/2 s = n  (a1+(a1+(n1) d))/2  2 s=n (a1+(a1+(n1) d))  2 170=n (4,8+(4,8+(n1) 0,4)) 0,39999999999998n29,2n+340=0 0,39999999999998n2+9,2n340=0  a=0,4;b=9,2;c=340 D=b24ac=9,2240,4(340)=628,64 D>0  n1,2=2ab±D=0,89,2±628,64 n1,2=11,5±31,340868 n1=19,840867888 n2=42,840867888  n=n1=19,8409=20   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  a20=a1+19 d=4,8+19 0,4=562=1252=12,4  s20=n (a1+a20)/2=20 (4,8+12,4)/2=172

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: