Aritmetická

Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.

Správna odpoveď:

n =  26

Postup správneho riešenia:

Sn=n1+532=27 n=702  n=26Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Vložte n čísel
  archimedes Medzi čísla 5 a 640 vložte toľko čísel, aby s danými číslami tvorila členmi geometrickej postupnosti a aby súčet vložených čísel bol 630.
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Súčet 27
  seq_sum Súčet prvých 10 členov aritmetickej postupnosti je 120. Aký bude súčet, ak sa diferencia zmenší o 2?
 • Koľko 52
  seq_sum Koľko čísel treba vložiť medzi čísla 1 a 25 aby všetky čísla tvorili konečnú aritmetickú postupnosť a aby súčet všetkých členov tejto skupiny bol 117?
 • AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetickej postupnosti je a1=-1, d=4. Koľký člen je rovný číslu 203?
 • Kvocient 11
  seq Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Šestka
  arithmet_seq Aké su hodnoty x2, x3, x4, x5 . .. členov aritmetickej postupnosti, keď x1 = 8 a x6 = 20?
 • Binárna postupnosť
  sequence_geo V geometrickej postupnosti je dané: kvocient q = 1/2 a súčet prvých šesť členov S6 = 63. Určite piaty prvok a5.
 • Medzi dve
  exp_growth Medzi čísla 6 a 384 vložte niekoľko čísel tak, aby tvorili s danými číslami GP a aby ďalej platilo: a) súčet všetkých čísel je 510 A pre inú GP aby platilo: b) súčet vložených čísel je -132 (Ide o dve rôzne geometrické postupnosti, ale s rovnakými dvoma č
 • GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 • Sedem statočných členov
  7seven Urči prvých sedem členov postupnosti, ak a8=12, d=1
 • Súčet GP
  exponentialFexsDecay Určte súčet GP 30, 6, 1,2, len prvých 5 členov. Aký je súčet všetkých členov (do nekonečna)?