Posloupnost

Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.

Správný výsledek:

n =  17

Řešení:

Sn=n9+852=47 n=799  n=17Budeme velmi rádi, pokud náhodou najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • AP vloženie
  series_1 Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 • Jaký je
  seq_sum_1 Jaký je 10. člen aritmetické posloupnosti, pokud x1 = 4 a d = 5?
 • AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 • Třetí člen
  seq_6 Určete třetí člen AP, pokud a4 = 93, d = 7,5.
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 • AP - základy
  ap Určete první člen a diferenci pokud platí: a3-a5=24 a4-2a5=61
 • AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 • Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 • Střecha
  roof Na střeše tvaru lichoběžníku jsou naskládané tašky do řad tak, že u hřebene je 15 tašek av každém následujícím řadě je o jednu tašku více než v předchozím řadě. Kolika taškami je pokryta střecha, pokud nejspodnější řada má 37 tašek?
 • Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 • Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.