Vypočítajte: 2

Vypočítajte:
1. Dané množiny zapíšte ako intervaly, znázornite graficky:
{x ∈ R; 2< x ≤ 5} =
{x ∈ R; 3 ≥ x} =
{x ∈ R+; x < 4} =
{x ∈ R; x < 4 ∧ x ≥ -1} =

2. Vymenujte všetky prvky nasledujúcich množín, zapíšte do množinovej zátvorky:
A = { x Є N; x ≤ 5 } A =
B = { x Є Z; - 5 ≤ x ≤ 5 } B =
C = { x Є Z; 2 < x ≤ 5 } C =
D = { x Є N; x = 0 } D =

Správna odpoveď:

q =  0

Postup správneho riešenia:

Q1 I1 = (2;5> I2= (; 3> I3= (0; 4) I4= <1;4)  Q2 A={1;2;3;4;5} B={5;4;3;2;1;0;1;2;3;4;5} C={3;4;5} D =   q=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: