Množina

Množina Z obsahuje všetky prirodzené čísla, ktoré sú menšie ako 11. Množina A obsahuje všetky párne čísla patriace do množiny Z. Množina B je množina všetkých čísel, ktoré sú násobkom čísla 5, patriacich do Z. Všetky prvky množiny Z napíš do zodpovedajúcich vennových diagramov pre dve množiny.

Správna odpoveď:

Z = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
A = 2,4,6,8,10
B = 5,10

Postup správneho riešenia:

Z=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
A=2,4,6,8,10
B=5,10Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
Dr Math
Vennove diagramy nakreslit ako A = Z prienik parne a B = Z prienik delitelne 5

Lenka
V zadaní je udané “čísla menšie ako 11”
V tom prípade by už 11 do množiny Z nemala patriť.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: