Príklady na násobenie

Počet nájdených príkladov: 551

 • Absolútne hodnoty
  abs_value Vypočítaj ǀǀ4ǀ. ǀ-8ǀ-(-3)ǀ: ǀ2+ǀ-2ǀǀ=
 • Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 • Súčin
  complex-colors Výsledok súčinu čísiel 3, 7, 1, 2, 6, 0 je:
 • Hodiny
  watch_1 Koľko hodín má 9 dní?
 • Cukety
  cukety Jedna cuketa stojí 5 Sk. Koľko Sk by stáli štyri?
 • Operácie
  mechanical_calculator Súčet čísel 1,01 a 3,35 násobte rozdielom čísel 6,69 a 1,39.
 • Percentá
  percent2 Vyjadrite v percentách:
 • Koľko 29
  plusminus_10 Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 • Nerovnica
  hyperbola (1+3x)/(x-2) > 3
 • Čo je
  numberline Čo je viac dve tretiny z 99 alebo tri štvrtiny z 80
 • Symboly
  my Ak 2*3 = 60 ; 3*4 = 120 a 4*5 = 200, koľko je 2*5?
 • Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Trieda
  skola_1 V triede je 36 žiakov, 2/3 tvoria dievčatá. Koľko je v triede dievčat a chlapcov?
 • Výraz
  vyrazy Urči hodnotu výrazu: (12-[-3])·(44:11)
 • Vypočítaj 68
  angles Vypočítaj súčin uhla 140 stupňou s číslicou 3
 • Percentá
  percent_4 Určte 340 percent z čísel 45 a 55.
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Priemer
  gaussian Priemer 9 čísiel je 45. Aký je ich súčet?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .