Určte 21

Určte vzdialenosť dvoch neprístupných miest K, L, ak sa z bodov A, B, ktoré sú od seba vzdialené 870 m, namerali veľkosti uhlov KAL=62°10", LAB= 41°23", KBL=66°34", LBA= 34°52".
Ďakujem.

Správna odpoveď:

x =  749,853 m

Postup správneho riešenia:

AB=870 m LBA=34°52=34°+6052°=34,8667°34,8667 LAB=21°23=21°+6023°=21,3833°21,3833  KAB=52°40=52°+6040°=52,6667°52,6667 KBA=81°15=81°+6015°=81,25°=81,25  ALB=180LABLBA=18060128315523=4495=123,75  AKB=180KBAKAB=18043253158=1255346,0833   LA:AB = sin LBA: sin ALB  LA=AB sinALBsinLBA=AB sin123,75° sin34,866666666667° =870 sin123,75° sin34,866666666667° =870 0,831470,571669=598,15982 m  KB=AB sinAKBsinKAB=AB sin46,083333333333° sin52,666666666667° =870 sin46,083333333333° sin52,666666666667° =870 0,7203490,795121=960,30498 m  LB=AB sinALBsinLAB=AB sin123,75° sin21,383333333333° =870 sin123,75° sin21,383333333333° =870 0,831470,364606=381,50181 m  KA=AB sinAKBsinKBA=AB sin46,083333333333° sin81,25° =870 sin46,083333333333° sin81,25° =870 0,7203490,988362=1193,69092 m  LAK=LABKAB=6012833158=601283603160=6012833160=601877=60187731,2833  LBK=KBALBA=432515523=604875602092=6048752092=60278346,3833   x2 = LA2 + KA2  2 LA KA cos LAK  x=LA2+KA22 LA KA cosLAK=LA2+KA22 LA KA cos(31,283333333334)° =598,15982+1193,690922 598,1598 1193,6909 cos(31,283333333334)° =598,15982+1193,690922 598,1598 1193,6909 0,85461=749,853=749,853 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: