Kalkulačka dělení desetinných čísel

Nalezeno dělení nulou nebo nalezený zlomek s nulovým jmenovatelem. Dělit nulou není možné, výsledkem je nekonečno, ne konkrétní číslo.
Prosím zkontrolujte zadaný výraz - výraz obsahuje chybu (například dva operátory po sobě nebo dvě čísla bez operátora, spárování závorek). Výraz se vyhodnocuje zleva jen po první chybu.

Došlo k chybě ve výrazu - nevím ho vypočítat: 5,2/0,5
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s desetinnými čísly, celými čísla, zlomky a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy se dvěma, třemi nebo více desetinných čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka desetinných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit desetinná čísla.