Kalkulačka zlomek na desetinné čísloKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

1/4 = 1/4 = 0,25

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovních úlohách:

 • Jednoduchá rovnice
  Řešte rovnici se zlomky: X × 3/8 = 1/2
 • Mléko 4
  V mateřské škole dostalo každé dítě dopoledne 1/5 litru mléka a odpoledne další 1/8 litru mléka. Kolik litrů spotřebovalo za den 20 dětí?
 • Hrušky
  V košíku byly hrušky, vzal jsem z nich dvě pětiny a zůstalo jejich v košíku šest. Kolik hrušek jsem vzal?
 • Číslo x
  Myslím si číslo - jeho šestina je o 3 menší než jeho třetina.
 • Koláčky
  Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu z nich, Danka snědla čtvrtinu z těch koláčků, které zůstaly. a) Jakou část (z původního počtu) koláčků snědla Danka? b) Kolik nejméně koláčků mohlo být (původně) na misce?
 • Kolik
  Kolik dívek se zúčastnilo soutěže Miss školy, pokud deviatačky tvořili polovinu soutěžících, dvě třetiny zbývajících dívek byly ôsmačky a siedmačky byly tři?
 • Jak vypočítám
  Jak vypočítám 1/12 z 28 tisíc
 • Koláčky
  Maminka upekla koláčky. Radek si vzal 2/9 ze všech koláčků, Michal 3/9. Kolik koláčků snědl Radek, jestliže Michal jich měl 9.
 • Zjednodušte
  Zjednodušte tento poměr 10: 1/4
 • Koncert 2
  Na koncert přišlo 800 osob, tedy o čtvrtinu osob více, než organizátoři očekávali. Kolik osob organizátoři očekávali?
 • Neznámé číslo 6
  Urči neznámé číslo, které je o 1,5 větší než jeho čtvrtina.
 • Kilogramy
  Kolik je 3/5 ze 4/9 Kg?
 • Číslo Z
  Myslím si číslo. Pokud k jeho třetině přičtem 7, dostanem tolik, jako když k jeho čtvrtině připočtu 8, které je to číslo?


slovní úlohy - více »