Kalkulačka násobení zlomkůTato kalkulačka násobí zlomky. Jak na násobení zlomků? Jednoduše vynásobte všechny čitetele a výsledek umístěte nad součin všech jmenovatelů. Potom výsledek zjednodušte na nejnižšího jmenovatele nebo vytvořte smíšené číslo.

7/8 * 3/9 = 7/240,2916667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Násobení: 7/8 * 3/9 = 7 · 3/8 · 9 = 21/72 = 7 · 3/24 · 3 = 7/24
    Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(21, 72) = 3. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 3 a dostaneme 7/24.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 13.7.2024