Kalkulačka zlomek na procentaKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

1/8 % = 12,5 %

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Násobení: 1/8 * 100 = 1 · 100/8 · 1 = 100/8 = 25 · 4/2 · 4 = 25/2
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(100, 8) = 4. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 4 a dostaneme 25/2.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovních úlohách:

 • 5/4 Převeď
  5/4 Převeď zlomek na desetinný zlomek a následně na desetinné číslo.
 • Pět kopečků
  Pět kopečků zmrzliny stojí 32kč. Kolik zaplatíme za tři kopečky této zmrzliny?
 • Číslo x
  Myslím si číslo - jeho šestina je o 3 menší než jeho třetina.
 • Koláčky
  Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu z nich, Danka snědla čtvrtinu z těch koláčků, které zůstaly. a) Jakou část (z původního počtu) koláčků snědla Danka? b) Kolik nejméně koláčků mohlo být (původně) na misce?
 • 7. ročník
  Ve škole je v 7. ročníku celkem 76 žáků. Z toho je 34 dívek. Kolik procent chlapců chodí do 7. tříd?
 • Koláče 5
  1/3 makových koláčů, 1/3 jablkových, 15 tvarohových. Celkem koláčů?
 • Vyhodnocení výrazu
  1. Součet trojnásobku znaku b a čísla 8 a urči hodnotu výrazu pro b=3. 2. Šestkrát méně než z a urči hodnotu výrazu pro z=12
 • Cihla
  Na rovnoramenných vahách je na jedné straně celá cihla a na druhé straně je závaží 1 kg a 1/4 cihly. Váha je v rovnováze. Jakou hmotnost má cihla?
 • Ve sportovní škole
  Ve sportovní škole jsou dvě třetiny chlapců. Kolik je ve škole chlapců, jestliže děvčat je 212?
 • Zlomky
  vyjádřete zlomkem i desetinnym číslem jakou částí metru je: 120mm,25cm,7dm,670mm,48cm,9,7dm
 • Koncert
  Na stadionu se uskuteční koncert. Jestliže v první den prodá 1/4 lístků, v druhý den 2/5 zbytku a v pokladně ještě zůstane 17 100 lístků. Jakou kapacitu má stadion?
 • Buchty
  Maminka upekla třetinu buchet povidlových, třetinu tvarohových a 18 makových. Kolik buchet upekla?
 • Výprodej
  Ve vánočním výprodeji zlevnil kosmetický balíček o 20 procent na cenu 5 eur a 60 centů, později ještě zlevnil až na 3 eura a 80 centů. O kolik procent zlevněno celkově?


slovní úlohy - více »