Nejjednodušší 82644

Vydělte následující zlomky a zredukujte je na nejjednodušší tvar, pokud je to možné:

1. 2 3/4 ÷ 3 1/12
2. 3 2/3 ÷ 4 1/2
3. 5 3/7 ÷ 2 3/9
4. 6 2/3 ÷ 1 1/5

Správná odpověď:

a =  33/37
b =  22/27
c =  2 1649 = 114/49
d =  5 59 = 50/9

Postup správného řešení:

a1=243=2+43=42 4+3=48+3=411=243=2,75 a2=3121=3+121=123 12+1=1236+1=1237=31213,0833 a=a1/a2=411/1237=411:1237=411 3712=4 3711 12=148132=3733=0,8919
b1=332=3+32=33 3+2=39+2=311=3323,6667 b2=421=4+21=24 2+1=28+1=29=421=4,5 b=b1/b2=311/29=311:29=311 92=3 911 2=2722=0,8148
c1=573=5+73=75 7+3=735+3=738=5735,4286 c2=293=2+93=92 9+3=918+3=921=37=2312,3333 c=c1/c2=738/37=738:37=738 73=7 738 3=49114=24916=2,3265
d1=632=6+32=36 3+2=318+2=320=6326,6667 d2=151=1+51=51 5+1=55+1=56=151=1,2 d=d1/d2=320/56=320:56=320 65=3 620 5=18100=950=595=5,5556Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci spočítat smíšená čísla? Zkuste naši kalkulačku na smíšená čísla.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: