Smíšené čísla kalkulačkaKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.


Příklady použití:

součet dvou smíšených čísel: 1 3/4 + 2 3/8
sčítání tří smíšených čísel: 1 3/8 + 6 11/13 + 5 7/8
sčítání smíšených čísel: 2 1/2 + 4 2/3
odečítání dvou smíšených čísel: 7 1/2 - 5 3/4
násobení smíšených čísel: 3 3/4 * 2 2/5
porovnávaní smíšených čísel: 3 1/4 2 1/3
úprava nepravého zlomku na smíšené číslo: 9/4
Co je 3/4 jako smíšené číslo?: 3/4
odčítání smíšeného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
součet smíšeného čísla a nepravého zlomku: 1 3/5 + 11/5

Smíšené čísla v slovních úlohách:slovní úlohy - více »