Kalkulačka sčítání tří smíšených číselKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.

Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.

1 3/8 + 6 11/13 + 5 7/8 = 733/52 = 14 5/5214,0961538

Kroky výpočtu

 1. Konverze smíšeného čísla 1 3/8 na zlomek: 1 3/8 = 1 3/8 = 1 · 8 + 3/8 = 8 + 3/8 = 11/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 8. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 8/8 = 8/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 8 do čitatele 3. Nový čitatel je 8 + 3 = 11
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 11) nad jmenovatele 8.
 2. Konverze smíšeného čísla 6 11/13 na zlomek: 6 11/13 = 6 11/13 = 6 · 13 + 11/13 = 78 + 11/13 = 89/13

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 6 jmenovatelem 13. Celé číslo 6 je totéž jako 6 * 13/13 = 78/13
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 78 do čitatele 11. Nový čitatel je 78 + 11 = 89
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 89) nad jmenovatele 13.
 3. Sčítání: 11/8 + 89/13 = 11 · 13/8 · 13 + 89 · 8/13 · 8 = 143/104 + 712/104 = 143 + 712/104 = 855/104
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(8, 13) = 104. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 8 × 13 = 104. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.
 4. Konverze smíšeného čísla 5 7/8 na zlomek: 5 7/8 = 5 7/8 = 5 · 8 + 7/8 = 40 + 7/8 = 47/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 8. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 8/8 = 40/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 40 do čitatele 7. Nový čitatel je 40 + 7 = 47
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 47) nad jmenovatele 8.
 5. Sčítání: výsledek kroku č. 3 + 47/8 = 855/104 + 47/8 = 855/104 + 47 · 13/8 · 13 = 855/104 + 611/104 = 855 + 611/104 = 1466/104 = 2 · 733/2 · 52 = 733/52
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(104, 8) = 104. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 104 × 8 = 832. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 733/52.

Smíšené čísla v slovních úlohách:

 • Dvě pizzy
  pizza Jacobsova maminka koupila dvě celé pizzy. Snědl 2/10 pizzy a jeho otec 1 1/5. Kolik zbývá?
 • Julo ráno
  blueberry Julo ráno sesbíral o 1 ⅗ kg méně borůvek než odpoledne. Pokud Jolo ráno sebral 3 ⅛ kg, kolik kilogramů borůvek nasbírá odpoledne?
 • Anna má
  mrkva2 Anna má zajíčka. Nakoupila 4 7/8 liber mrkve (libra je jednotka hmotnosti v Anglii a jinde). Nakrmila svého zajíčka 1 1/4 libry mrkve první týden. Druhý týden nakrmila svého zajíčka mrkví 5/6 liber. Kolik liber mrkve dohromady nakrmila svého zajíčka? 1. N
 • Dílenský mistr
  clocks Kvalifikovaný dílenský mistr umyje klientské auto za 1/5 hodiny, klientovo auto vyčisti za 5/4 hodiny a na barvení malých chyb 1 1/3 hodiny. Jak dlouho mu trvalo, než provedl všechny potřebné pracovní úkoly?
 • Ponořila
  submarine Monika se ponořila 9 metrů pod hladinu oceánu. Pak se ponořila o 13 metrů hlouběji. Potom vystoupila o 19 a jedna čtvrtina metru. Jaká byla její pozice vzhledem k vodní hladinu (vodní hladina = 0, mínus hodnoty = nad hladinou vody, plus = nad hladinou vod
 • Vymalovat
  painter Marta si pro brigádu sehnala 3 2/3 litry barvy. Jejich starosta města dal jejich škole další 2 2/5 litrů barvy. Pokud každá učebna potřebuje 1 3/7 litru, kolik tříd je možné vymalovat?
 • Hodiny
  clocks Pokud je teď 7:38 hodin, kolik bude za 30 033 996 480 minut od nynějška?
 • Voda
  tanks Smíchejte 38 l vody, která má teplotu 77 °C, 61 l vody teplé 50 °C a 56 l vody teplé 51 °C. Jaká je teplota smíšené vody ihned po smíchání?
 • Vektorový součet sil
  vectors Síly o velikostech F1 = 42N a F2 = 35N působí ve společném bodě a svírají úhel o velikosti 77°12´. Jak veliká je jejich výslednice?


slovní úlohy - více »