Kalkulačka součet smíšeného čísla a nepravého zlomkuKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.

1 3/5 + 11/5 = 19/5 = 3 4/5 = 3,8

Kroky výpočtu

 1. Konverze smíšeného čísla 1 3/5 na zlomek: 1 3/5 = 1 3/5 = 1 · 5 + 3/5 = 5 + 3/5 = 8/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 5. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 5 do čitatele 3. Nový čitatel je 5 + 3 = 8
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 8) nad jmenovatele 5.
 2. Sčítání: 8/5 + 11/5 = 8 + 11/5 = 19/5
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 5) = 5. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 5 = 25. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.
Smíšené čísla v slovních úlohách:slovní úlohy - více »