Kalkulačka součet smíšeného čísla a nepravého zlomkuKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se smíšenými čísly, zlomky, celými čísly a desetinnými čísla. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.

1 3/5 + 11/5 = 19/5 = 3 4/5 = 3,8

Kroky výpočtu

 1. Konverze smíšeného čísla 1 3/5 na zlomek: 1 3/5 = 1 3/5 = 1 · 5 + 3/5 = 5 + 3/5 = 8/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 5. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 5 do čitatele 3. Nový čitatel je 5 + 3 = 8
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 8) nad jmenovatele 5.
 2. Sčítání: 8/5 + 11/5 = 8 + 11/5 = 19/5
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 5) = 5. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 5 = 25. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Co je smíšené číslo?

Smíšené číslo je zápis celého čísla a zlomku acb, jehož hodnota je rovna součtu tohoto celého čísla a zlomku. Například dvě a čtyři pětiny zapíšeme jako 254. Jeho hodnota je: 254=2+54=510+54=514 . Smíšené číslo je takříkajíc výjimka, když chybějící operand není krát ale plus: 254=2 54 . Záporné smíšené číslo - znaménko minus platí i pro zlomkovou část 254=(254)=(2+54)=514. Smíšené číslo se někdy nazývá také smíšeným zlomkem. Obvykle smíšené číslo obsahuje přirozené číslo a pravý zlomek a jeho hodnota je nepravý zlomek, tedy takový, kde čitatel je větší než jmenovatel.

Jak si představím smíšené číslo?

Smíšená čísla si můžeme představit na příkladu s koláči. Máme tři koláče a každý jsme rozdělili na pět částí. Získali jsme takto 3*5=15 kousků koláče. Jeden kousek když sníme, zůstane 14 kousků což je 254 koláče. Když sníme 2 kousky, zůstane 253 koláče.