Kalkulačka násobení smíšených číselKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.

3 3/4 * 2 2/5 = 9/1 = 9

Kroky výpočtu

 1. Konverze smíšeného čísla 3 3/4 na zlomek: 3 3/4 = 3 3/4 = 3 · 4 + 3/4 = 12 + 3/4 = 15/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 4. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 4/4 = 12/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 12 do čitatele 3. Nový čitatel je 12 + 3 = 15
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 4.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 2/5 na zlomek: 2 2/5 = 2 2/5 = 2 · 5 + 2/5 = 10 + 2/5 = 12/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 5. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 10 do čitatele 2. Nový čitatel je 10 + 2 = 12
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 12) nad jmenovatele 5.
 3. Násobení: 15/4 * 12/5 = 15 · 12/4 · 5 = 180/20 = 9 · 20/1 · 20 = 9
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(180, 20) = 20. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 20 a dostaneme 9/1.

Smíšené čísla v slovních úlohách:

 • Násobení zlomků
  Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek.
 • Součin
  Součin dvou funkcí je 10. Pokud je jedna z nich 2 1/3, najděte tu druhou.
 • Tucet
  Tucet vajec stojí 80 centů. kolik bude stát 3½ tuctu vajec?
 • Pískoviště
  Dana pomohla jejímu otci postavit pískoviště pro svou mladší sestru. Pískoviště má tvar obdélníkového hranolu, který je dlouhý 4 stopy a široký 4 stopy. Dana použila pytle s pískem, aby naplnila pískoviště do hloubky jedné stopy. Každé pytel obsahovalo 1/
 • Ryba bangus
  Prodejce ryb prodává 6/7 kilogramů bangusu za 71,8 euro. Pokud si koupíte 9 3/7 kila bangusu, kolik to bude stát?
 • Voda
  Smíchejte 72 l vody, která má teplotu 51 °C, 26 l vody teplé 57 °C a 63 l vody teplé 20 °C. Jaká je teplota smíšené vody ihned po smíchání?


slovní úlohy - více »