Kalkulačka odečítání dvou smíšených číselKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.

7 1/2 - 5 3/4 = 7/4 = 1 3/4 = 1,75

Kroky výpočtu

 1. Konverze smíšeného čísla 7 1/2 na zlomek: 7 1/2 = 7 1/2 = 7 · 2 + 1/2 = 14 + 1/2 = 15/2

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 2. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 2/2 = 14/2
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 14 do čitatele 1. Nový čitatel je 14 + 1 = 15
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 2.
 2. Konverze smíšeného čísla 5 3/4 na zlomek: 5 3/4 = 5 3/4 = 5 · 4 + 3/4 = 20 + 3/4 = 23/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 4. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 4/4 = 20/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 20 do čitatele 3. Nový čitatel je 20 + 3 = 23
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 23) nad jmenovatele 4.
 3. Odčítání: 15/2 - 23/4 = 15 · 2/2 · 2 - 23/4 = 30/4 - 23/4 = 30 - 23/4 = 7/4
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(2, 4) = 4. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 2 × 4 = 8. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.
Smíšené čísla v slovních úlohách:slovní úlohy - více »