Najjednoduchší 82644

Vydeľte nasledujúce zlomky a zredukujte ich na najjednoduchší tvar, ak je to možné:

1. 2 3/4 ÷ 3 1/12
2. 3 2/3 ÷ 4 1/2
3. 5 3/7 ÷ 2 3/9
4. 6 2/3 ÷ 1 1/5

Správna odpoveď:

a =  33/37
b =  22/27
c =  2 1649 = 114/49
d =  5 59 = 50/9

Postup správneho riešenia:

a1=243=2+43=42 4+3=48+3=411=243=2,75 a2=3121=3+121=123 12+1=1236+1=1237=31213,0833 a=a1/a2=411/1237=411:1237=411 3712=4 3711 12=148132=3733=0,8919
b1=332=3+32=33 3+2=39+2=311=3323,6667 b2=421=4+21=24 2+1=28+1=29=421=4,5 b=b1/b2=311/29=311:29=311 92=3 911 2=2722=0,8148
c1=573=5+73=75 7+3=735+3=738=5735,4286 c2=293=2+93=92 9+3=918+3=921=37=2312,3333 c=c1/c2=738/37=738:37=738 73=7 738 3=49114=24916=2,3265
d1=632=6+32=36 3+2=318+2=320=6326,6667 d2=151=1+51=51 5+1=55+1=56=151=1,2 d=d1/d2=320/56=320:56=320 65=3 620 5=18100=950=595=5,5556Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť zrátať zmiešané čísla? Skúste našu kalkulačku na zmiešané čísla.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: