Kalkulačka sčítání zlomků a smíšených číselKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

8/5 + 6 2/7 = 276/35 = 7 31/357,8857143

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 6 2/7 na zlomek: 6 2/7 = 6 2/7 = 6 · 7 + 2/7 = 42 + 2/7 = 44/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 6 jmenovatelem 7. Celé číslo 6 je totéž jako 6 * 7/7 = 42/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 42 do čitatele 2. Nový čitatel je 42 + 2 = 44
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 44) nad jmenovatele 7.
 2. Sčítání: 8/5 + 44/7 = 8 · 7/5 · 7 + 44 · 5/7 · 5 = 56/35 + 220/35 = 56 + 220/35 = 276/35
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 7) = 35. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 7 = 35. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovních úlohách:

 • Nádrž auta
  Nádrž auta byla ze 2 dvanáctin plná. Když táta natankoval benzín, vzrostl objem benzínu o 5 osmin objemu nádrže. Jakou část benzínu auto spotřebovalo, když nyní je nádrž plná do 1 třetiny?
 • Na jeden
  Na jeden výrobek se spotřebuje 5/8 tabule plechu, na druhý 5/6 zbytku. Jaká část tabule plechu se spotřebuje na oba výrobky dohromady?
 • V množině
  V množině N řešte danou rovnici: 1 – x + x2 - x3 + x4 – x5 + …. + = 1/3
 • Zahrada
  Alica vytváří kruhovou zeleninovou zahradu. V 1/3 kruhové zahrady jsou zasazeny rajčata, v 2/5 kruhové zahrady mrkev a v 1/10 kruhové zahrady zelená paprika. Jaký zlomek představuje zbývající neosazený prostor kruhové zahrady? (Odpověď napište jako zlomek
 • Tulipány
  V květinářství mají 50 tulipánů a 5-krát méně růží. Kolik květů mají v květinářství?
 • Hrozno a krabice
  Do krabice s hmotností 1/4 kg jsem dal 3/5 kg hroznů. Kolik kilogramů váží hrozno a krabice celkem?
 • Angličtina
  Angličtina trvá 4/5 hodiny; Matematika ¾ hodiny a věda trvá 2/3 hodiny. Kolik času věnujete třem předmětům?
 • Kbelíky
  Rachel naplní 9/10 kbelíku vodou a 3/5 dalšího kbelíku stejné velikosti. Jak moc má vody?
 • Kazeta
  Franta utratil 4 šestiny peněz, které dostal od babičky za kazetu s písničkami. Při výpomoci sousedum, si vydělal 2 sedminy částky , kterou dostal od babičky. Vyjádřete zlomkem , jaká část peněz od babičky mu zůstala.
 • Kilo - kilogram
  Maminka koupila v obchodé 1 osminu kg másla, 1 polovinu kg chleba, 6 dvactipětin kg šunky a 3 desetiny kg sýra. Vyjádři hmotnost všech surovin v gramech. Byl nákup těžší a nebo lehčí než 1 kg a o kolik?
 • Karty
  Kamélia má 2× více karet jako Dana, Dana má 4× méně než Maria. Spolu mají 728 karet. Kolik karet má každá z nich?
 • Recept
  Recept na koláč Moniky vyžaduje tři čtvrtiny šálky mouky. Recept její matky vyžaduje dvě třetiny mouky jako recept Moniky. Kolik šálků mouky vyžaduje recept její mámy?
 • Najdete 7
  Najdete součin podílu a rozdílu čísel 16/3 a 3,2


slovní úlohy - více »