Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8/5 + 6 2/7 = 276/35 = 7 31/357,8857143

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 2/7 na nepravý zlomok: 6 2/7 = 6 2/7 = 6 · 7 + 2/7 = 42 + 2/7 = 44/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 7. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 7/7 = 42/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 42 + 2 = 44
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 44) nad menovateľa 7.
 2. Sčítanie: 8/5 + 44/7 = 8 · 7/5 · 7 + 44 · 5/7 · 5 = 56/35 + 220/35 = 56 + 220/35 = 276/35
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 7) = 35. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 7 = 35. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 24.7.2024