Kalkulačka sčítání zlomků

Kalkulačka na sčítání zlomků. Zapište zlomky a dejte mezi ně znak plus (sčítání, tj. +). Kalkulačka si poradí i s dalšími operacemi se zlomky a jejich kombinacemi.


Tato kalkulačka spočítá dva zlomky. Jak na sčítání zlomků? Když mají zlomky stejných jmenovatelů, kalkulačka jednoduše sčítá čitetele a výsledek umístí nad společného jmenovatele. Potom výsledný výsledek zjednoduší na nejnižšího jmenovatele nebo smíšené číslo.

2/4 + 3/4 = 5/4 = 1 1/4 = 1,25

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Sčítání: 2/4 + 3/4 = 2 + 3/4 = 5/4
    Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(4, 4) = 4. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 4 × 4 = 16. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 13.7.2024