Železnice

Železnice má stoupání 8,1 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 5575 metrů?

Správná odpověď:

y =  45,16 m

Postup správného řešení:

55752=x2+y2 yx=8.11000 y=55751+(10008.1)2=45.16 mNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Žák
šíLENOST

3 roky  2 Likes
avatarTipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet promile Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s promile.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady:

 • Stoupání
  Mazda_RX7 Na dopravní značce, která informuje o stoupání, je napsáno 8,7%. Auto prošlo 5 km po této cestě. Jaký výškový rozdíl auto překonalo?
 • Horská trať
  semmering Rozdíl výšek mezi místy A, B železniční trati je 38,5 m, jejich vodorovná vzdálenost je 3,5 km, Určete stoupání promile po trati.
 • Stoupání
  scenic_road Cesta má stoupání 1:27. Jak velký úhel odpovídá takovému stoupání?
 • Stoupání
  promile Jaké stoupání v promile má kopec, pokud jeho délka je 4 km a výškový rozdíl je 6 metrů?
 • Výškový rozdíl
  road Jaký výškový rozdíl překonáme, pokud přejdeme cestu dlouhou 1 km se stoupáním 21 promile?
 • Cesta
  cesta Mezi městy A a B, vzdálených 6 km má cesta průměrné klesání 9‰. Vypočítejte výškový rozdíl míst A a B.
 • Železnice
  train Železniční trať měla na úseku dlouhém 5,8 km stoupání 9 promile. O kolik metrů trať stoupla?
 • Železniční trať
  railway_ascent Mezi místy A,B, jejichž vodorovná vzdálenost je 1,5km má železniční trať stoupání 8promile. Mezi místy B,C je vodorovná vzdálenost 900m, stoupání žel. tratě 14promile. Urči rozdíl nadmořských výšek bodů A a C.
 • Stoupání v procentech
  12_percent_stupanie Výškový rozdíl mezi místy A, B je 437 m. Vypočítejte procento stoupání cesty, když vodorovná vzdálenost míst A, B je 9,6 km.
 • Stoupání
  lanovka Největší úhel, pod kterém lanovka stoupá je 16°31´ Vyjádřee stoupání v promile.
 • Lanovka 5
  lano Určete výškový rozdíl lanovky když stoupa o 67 promile a délka lana je 930 m.
 • Lanová dráha na Petřín
  petrin_draha Pozemní lanová dráha na Petřín byla dlouhá 408m a překonávala výškový rozdíl 106m. Vypočtěte úhel stoupání.
 • Stoupání
  aircraft_ascend Při vodorovné vzdálenosti 3,2 km cesta stoupne o 3 m. Máme vypočítat stoupání v ‰ (promile).
 • Body pravouhlého trojúhelníku
  RightTriangleMidpoint Ukažte, že body P1 (5,0), P2 (2,1) a P3 (4,7) jsou vrcholy pravého trojúhelníku.
 • Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 10° a druhý má ostrý úhel 80°?
 • Vrcholy trojúhelníku
  right_triangle Ukažte, že body D (2,1), E (4,0), F (5,7) jsou vrcholy pravoúhlého trojúhelníku.
 • Obce
  promile Vodorovná vzdálenost mezi obcemi je 39 km. Na tomto úseku je klesání 7 promile. Jaký je výškový rozdíl mezi těmito obcemi?