Medián a modus

Radka vykonala 50 hodov hracou kockou. Do tabuľky zaznamenala početnosti padnutia jednotlivých stien kocky
Číslo steny 1 2 3 4 5 6
početnosť 8 7 5 11 6 13
Vypočítajte modus a medián čísel stien, ktoré Radke padli.

Výsledok

mod =  6
median =  4

Riešenie:

{1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3, 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5, 5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6}  mod=mod=6\{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, \ \\ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, \ \\ 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6\} \ \\ \ \\ mod=\mod=6
i=50/2=25 median=4i=50/2=25 \ \\ median=4Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 

 

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 2. Priemery
  Plot_harmonic_mean Miestný úrad chce potrebuje projekciu personálnych potrieb vychádzacich z aktuálnych úloh pracovníkov. Majú počet prípadov na sociálneho pracovníka pre nasledujúcich pracovníkov:   Mary: 25 John: 35 Ted: 15 Lisa: 45 Anna: 20 Vypočítajte: a. harmonický
 3. 3-priemer
  chart V prípade, že priemer (aritmetický priemer) z troch čísel x, y, z je 50. Aký je priemer čísel (3x +10), (3y +10), (3z+10)?
 4. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7.5, kvocient q=3.4. Vypočítajte a8.
 5. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 6. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 7. Ťažisko
  centre_g_triangle Vrcholy trojuholníka ABC majú od priamky p po rade vzdialenosť 3 cm, 4 cm a 8 cm. Urči vzdialenosť ťažiska trojuholníka od priamky p.
 8. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 9. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 10. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 11. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 12. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 13. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 14. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 15. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 16. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 17. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?