Rímske čísla

Zapíš čísla zapísané rímskymi číslicami v desiatkovej sústave. Pomôcka: Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.

Výsledok

CCCXCVIII =  398
MCXCIX =  1199
MCDLXXI =  1471
MII =  1002
MMDCCCXLII =  2842
MCXV =  1115
MMDCCCXLIII =  2843
MMDCX =  2610
DXCVIII =  598
CDLXVIII =  468

Riešenie:

CCCXCVIII = 398
MCXCIX = 1199
MCDLXXI = 1471
MII = 1002
MMDCCCXLII = 2842
MCXV = 1115
MMDCCCXLIII = 2843
MMDCX = 2610
DXCVIII = 598
CDLXVIII = 468Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 7 komentárov:
#
Žiak
je to pekne

2 roky  3 Likes
#
Žiak
dakujem ale moc mi to nejde

2 roky  3 Likes
#
Źiačka
som bifľoška je to supe

1 rok  1 Like
#
Žiak
je to super a bavy ma to

1 rok  3 Likes
#
Žiak
nerada mam matiku ale toto je super

1 rok  2 Likes
#
Žiak
pomôcka:LCD televízor velkosti M

#
Žiak
Letel Citrón Dolu Mostom

avatar

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Rímske čísla +
  rome-italy Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte ako dekadické číslo.
 2. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napíš v desiatkovej sústave skrátený aj rozvinutý zápis týchto čísel: a) štyritisíc sedemdesiat deväť b) päťsto jeden tisíc šesťsto desať c) deväť miliónov dvadsať šesť
 3. Súčet číslic
  cisla_10 Napíšte koľko dvojciferných čísel má súčet číslic 6. ..
 4. Zistite 2
  seven_2 Zistite súčet všetkých dvojciferných čísel, v ktorých sa číslice líšia o 7.
 5. Koľko chýba (1000)
  red_minus Koľko chýba do 1000?
 6. Deti 7
  points_1 V jednom štáte sa za rok 2016 narodilo 325785 detí, v susednom menšom sa ich narodilo 15 krát menej. Koľko detí sa narodilo v menšom štáte?
 7. Dvojciferné číslo 2
  plusminus_3 Adela si myslela dvojciferné číslo sčítala ho s jeho desaťnásobkom a dostala 407. Ktoré číslo si myslela?
 8. Myslím
  numbers_49 Myslím si číslo. Keď ho vynásobím piatimi a potom od výsledku odčítam 477, dostanem to isté číslo, ako keby som ho na začiatku násobil dvoma. Ktoré číslo si myslím?
 9. Sčítance
  plus Jeden zo sčítancov je 186. Druhý je o 15 väčší. Určte súčet týchto sčítancov.
 10. Neznámé číslo 8
  numbers_36 Ktoré číslo pri delení 16 dá podiel 12 a zvyšok 3?
 11. Odčítanie
  plusminus_1 Preskúšaj sa co vieš o odčítaní dvoch čísel: a) zisti rozdiel, ak je menšenec 4 307 288 a menšiteľ je 472 008 b) menšenec je o 4 000 väčší ako menšiteľ. Aký je rozdiel? c) rozdiel je o 38 900 menší ako menšenec. Aký je menšiteľ?
 12. Cigarety
  cigars V roku 1983 sa vyrobilo 27 miliónov cigariet a cigár. Ak jeden človek vyfajčí denne 20 cigariet, koľko ľudí v roku 1983 fajčilo denne?
 13. 2-ciferné číslo
  number_line_4 urč najmenšie 2-ciferné číslo ktoré je delitelné číslom 3 ale nie je delitelné číslom 9
 14. Spájanie šnúr
  snura_1 Mama potrebuje 6 šnúr dlhých 360 cm. Koľko ich spotrebuje keď sa predávajú v dĺžke 9m a nechce ich nadpájať?
 15. Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: C + MDCCXCVIII
 16. Súčin
  complex-colors Výsledok súčinu čísiel 3, 7, 1, 2, 6, 0 je:
 17. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak prejde úsek trate za 95 minút, keď ide rýchlosťou 75 km/h. Akou rýchlosťou by musel ísť, aby sa čas jazdy skrátil o 20 minút?