Rímske čísla 2-

Odčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.

Správna odpoveď:

DCXLIV - DXXII = CXXII
CMXXXIV - DCCCLI = LXXXIII
CVIII - CVII = I
DLXXX - CDXXXII = CXLVIII
CDXLVI - CCCIV = CXLII
CDXIX - CCCIX = CX
DCCLXXIV - LXX = DCCIV
DVII - XXVII = CDLXXX
CMXVIII - LIV = DCCCLXIV
CCXXIX - CXLII = LXXXVII

Postup správneho riešenia:

DCXLIV - DXXII = 644 - 522 = 122 = CXXII
CMXXXIV - DCCCLI = 934 - 851 = 83 = LXXXIII
CVIII - CVII = 108 - 107 = 1 = I
DLXXX - CDXXXII = 580 - 432 = 148 = CXLVIII
CDXLVI - CCCIV = 446 - 304 = 142 = CXLII
CDXIX - CCCIX = 419 - 309 = 110 = CX
DCCLXXIV - LXX = 774 - 70 = 704 = DCCIV
DVII - XXVII = 507 - 27 = 480 = CDLXXX
CMXVIII - LIV = 918 - 54 = 864 = DCCCLXIV
CCXXIX - CXLII = 229 - 142 = 87 = LXXXVIINašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: