Rímske čísla 2-

Odčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.

Výsledok

CDXXII - CDXV = (Správna odpoveď je: VII) Nesprávne
DCXXXV - CLXVIII = (Správna odpoveď je: CDLXVII) Nesprávne
DXCV - CCCXLVI = (Správna odpoveď je: CCXLIX) Nesprávne
CLXII - XXX = (Správna odpoveď je: CXXXII) Nesprávne
XXXV - XX = (Správna odpoveď je: XV) Nesprávne
CDLXIX - LXXX = (Správna odpoveď je: CCCLXXXIX) Nesprávne
CMLXIX - DCCCXXIII = (Správna odpoveď je: CXLVI) Nesprávne
CMXCI - CDXCVIII = (Správna odpoveď je: CDXCIII) Nesprávne
CCCXCVIII - LXXIII = (Správna odpoveď je: CCCXXV) Nesprávne
CCCLXXXVIII - CCXXIII = (Správna odpoveď je: CLXV) Nesprávne

Riešenie:

CDXXII - CDXV = 422 - 415 = 7 = VII
DCXXXV - CLXVIII = 635 - 168 = 467 = CDLXVII
DXCV - CCCXLVI = 595 - 346 = 249 = CCXLIX
CLXII - XXX = 162 - 30 = 132 = CXXXII
XXXV - XX = 35 - 20 = 15 = XV
CDLXIX - LXXX = 469 - 80 = 389 = CCCLXXXIX
CMLXIX - DCCCXXIII = 969 - 823 = 146 = CXLVI
CMXCI - CDXCVIII = 991 - 498 = 493 = CDXCIII
CCCXCVIII - LXXIII = 398 - 73 = 325 = CCCXXV
CCCLXXXVIII - CCXXIII = 388 - 223 = 165 = CLXVNaše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Odčítanie
  plusminus_1 Preskúšaj sa co vieš o odčítaní dvoch čísel: a) zisti rozdiel, ak je menšenec 4 307 288 a menšiteľ je 472 008 b) menšenec je o 4 000 väčší ako menšiteľ. Aký je rozdiel? c) rozdiel je o 38 900 menší ako menšenec. Aký je menšiteľ?
 • Koľko chýba (1000)
  red_minus Koľko chýba do 1000?
 • Ovocné stromy
  hrusky_3 V sade rastie 246 ovocných stromov. Z nich je 78 jabloní. Ostatné sú hrušky a slivky. Vypočítaj koľko hrušiek a sliviek je spolu?
 • Celé čísla
  calculator_mechanical Môže byť súčet dvoch celých čísel menší ako ich rozdiel?
 • Napíš 2
  numberline_6 Napíš číslo o 5792 menšie ako najmenšie 5 ciferné číslo zložené z rôznych párnych čísel
 • Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napíš v desiatkovej sústave skrátený aj rozvinutý zápis týchto čísel: a) štyritisíc sedemdesiat deväť b) päťsto jeden tisíc šesťsto desať c) deväť miliónov dvadsať šesť
 • Divná rovnica
  divne2 Riešte rovnicu: (4x/2,5x)+(2,4:x)=3,1. x je prirodzené číslo.
 • Organizátori
  numbers_1 Organizátori lyžiarskych pretekov majú vytlačiť štartové čísla od 1 po 45. Koľkokrát pri tlači použijú číslicu 3?
 • Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 85?
 • Neznámé číslo 8
  numbers_36 Ktoré číslo pri delení 16 dá podiel 12 a zvyšok 3?
 • Vypočítajte 15
  numbers Vypočítajte súčet, ak je jeden sčítanec 2728, druhý je o 530 väčší ako prvý a tretí je o 275 menší ako prvý.
 • Zlomky 4
  children2_2 Zo všetkých úloh, ktoré Ferko dostal, stihol 1/8 vypracovať v piatok, 3/8 vypracoval v sobotu a v nedeľu zvyšok. Akú časť úloh musel vypracovať v nedeľu?
 • Záplavova vlna
  flooding Záplavova vlna v istej slovenskej obci spôsobila, že z domov museli evakuovať 364 ľudí. 50 z nich ubytovali na základnej skole, 59 ich prespalo u svojich známych a ostatní odišli k príbuzným. Koľko ľudí odišlo k príbuzným?
 • Výlet
  deti_skola_1 Z 35 žiakov v triede 15 išlo na výlet. Aká časť žiakov išla na výlet a aká zostala v škole ?
 • Kovová reťaz
  retaz Kovová reťaz má dĺžku 92m. Pri každej oprave z nej ubudnú 4 m. Aký najväčší počet opráv na nej urobia, ak reťaz nesmie byť kratšia než 56m?
 • Figliarko
  cents Figliarko mal v peňaženke niekoľko centov. Jeden kamarát mu vrátil 4 centy a druhý 7 centov. Teraz má v peňaženke 51 centov. Koľko centov mal v peňaženke predtým?
 • Dosadenie do výrazu-vzorca
  fun3_6 Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu: a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2 b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8 c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4 d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0