Římská čísla 2-

Odečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.

Výsledek

CLXXXII - LXXXVI = (Správná odpověď je: XCVI) Nesprávné
DCXXVIII - DLXXXI = (Správná odpověď je: XLVII) Nesprávné
CMXXXVIII - LIV = (Správná odpověď je: DCCCLXXXIV) Nesprávné
CLXXVIII - CXXXIX = (Správná odpověď je: XXXIX) Nesprávné
CDXIII - CCXXVII = (Správná odpověď je: CLXXXVI) Nesprávné
CCCXXV - LXXII = (Správná odpověď je: CCLIII) Nesprávné
XXVI - XXV = (Správná odpověď je: I) Nesprávné
DCXXXI - CCVIII = (Správná odpověď je: CDXXIII) Nesprávné
DCCCLXXX - CXXI = (Správná odpověď je: DCCLIX) Nesprávné
DCCCXX - DCCLXXXIII = (Správná odpověď je: XXXVII) Nesprávné

Řešení:

CLXXXII - LXXXVI = 182 - 86 = 96 = XCVI
DCXXVIII - DLXXXI = 628 - 581 = 47 = XLVII
CMXXXVIII - LIV = 938 - 54 = 884 = DCCCLXXXIV
CLXXVIII - CXXXIX = 178 - 139 = 39 = XXXIX
CDXIII - CCXXVII = 413 - 227 = 186 = CLXXXVI
CCCXXV - LXXII = 325 - 72 = 253 = CCLIII
XXVI - XXV = 26 - 25 = 1 = I
DCXXXI - CCVIII = 631 - 208 = 423 = CDXXIII
DCCCLXXX - CXXI = 880 - 121 = 759 = DCCLIX
DCCCXX - DCCLXXXIII = 820 - 783 = 37 = XXXVIINaše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 2 komentáře:
#
Žák
Fakt dobrý , ale ten výsledek se dá zapsat různě .

#
Hovno
ja bych rek ze pro patou tridu to neni

avatar

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Český slavík
  slavik2 Absolutní vítězkou ankety Český slavík v roce 1997 se stala Lucie Bílá. Jestliže od součinu čisel 5 064 a 123 odečtete číslo 65 202, dostanete počet bodů, které v anketě získala (kolik získala?)
 2. Odečtěte rozdíl
  plusminus_7 Od součtu neznámého čísla a čísla 17, odečtěte rozdíl těchto čísel v daném pořadí.
 3. Odečítaní
  plusminus_1 Preskúšaj se co víš o odečtení dvou čísel: a) zjisti rozdíl, pokud je menšenec 4 307 288 a menšitel je 472 008 b) menšenec je o 4 000 větší než menšitel. Jaký je rozdíl? c) rozdíl je o 38 900 menší než menšenec. Jaký je menšitel?
 4. Pěticiferné liché číslo
  cisla_2 Pěticiferné liché číslo má součet všech číslic (cifer) pět a obsahuje dvě nuly. Posuneme-li každou číslici v čísle o jedno místo doleva a první číslici přesuneme na poslední místo, dostaneme číslo o 20 988 menší. Napiš zadané pěticiferné číslo.
 5. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 6. Rozdíl čísel
  plusminus_4 Je dán rozdíl dvou čísel. Menšence zmenšíme o 23. Jak musíme změnit menšitele, aby se původní rozdíl nezměnil?
 7. Kolik chybí (1000)
  red_minus Kolik chybí do 1000?
 8. Závod 5
  skola Závodu se zúčastnilo 7 dívek a 8krat více chlapců . Kolik chlapců se zúčastnilo závodu?
 9. Dělitelnost 2
  divisors Kolik dělitelů má přirozené číslo 13?
 10. Dvojciferné
  numbers_40 Kolik je dvojciferných čísel v řadě od 0 do 100?
 11. Dělitel
  gula_medzi_kuzelmi Urči, která dvou ciferná čísla mají největší dělitel 14, stejně jako číslo 56. Kolik jich je?
 12. Celé čísla
  calculator_mechanical Může být součet dvou celých čísel menší než jejich rozdíl?
 13. Neznámé číslo
  numberline_12 Kterého čísla sedminásobek je právě o tolik větší než 27, o kolik je číslo menší než 29?
 14. Fintila
  princezna Princezna Fintila poztrácela 321 korálků a princ Jirka se snažil všechny najít. První den našel všechny kromě 83 korálků. Druhý den nalezl 68 korálků. Třetí den nalezl zbytek, ale princezna jich zase 76 ztratila. Kolik korálků měla princezna po prvním dni
 15. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LV + LXXXVI
 16. Záplavová vlna
  flooding Záplavová vlna v jisté české obci způsobila, že z domů museli evakuovat 364 lidí. 50 z nich ubytovali na základní škole, 59 jejich prospalo u svých známých a ostatní odešli k příbuzným. Kolik lidí odešlo k příbuzným?
 17. Letadélka
  aircrafts_paper Jakub poskládal z papíru 21 létadelok. Bylo to o 9 více než poskládal Matuš. Kolko létadelok poskládal Matuš?