Římská čísla +

Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište jako dekadické číslo.

Správná odpověď:

MMCCCLXXXIX + MCDXXXIX =  3828
MCMXCV + MCCLXXXVIII =  3283
CMXXVI + MMDCXCIV =  3620
MDXVII + MDIII =  3020
CCXLIX + MMCCL =  2499
CCII + MMCCCLXXII =  2574
DCCXCVIII + MMCXLI =  2939
CDXX + MMCCLXIX =  2689
CMLXVII + MDCCCLXI =  2828
MDXLIII + MMCDLIV =  3997

Postup správného řešení:

MMCCCLXXXIX + MCDXXXIX = 2389 + 1439 = 3828
MCMXCV + MCCLXXXVIII = 1995 + 1288 = 3283
CMXXVI + MMDCXCIV = 926 + 2694 = 3620
MDXVII + MDIII = 1517 + 1503 = 3020
CCXLIX + MMCCL = 249 + 2250 = 2499
CCII + MMCCCLXXII = 202 + 2372 = 2574
DCCXCVIII + MMCXLI = 798 + 2141 = 2939
CDXX + MMCCLXIX = 420 + 2269 = 2689
CMLXVII + MDCCCLXI = 967 + 1861 = 2828
MDXLIII + MMCDLIV = 1543 + 2454 = 3997



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.



Zobrazuji 2 komentáře:
Folwa :)
1403

7 let  3 Likes
Folwa :)
1403

7 let  3 Likes




K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: