Rímske čísla 2+

Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.

Výsledok

DCCXV + DXVIII = (Správna odpoveď je: MCCXXXIII) Nesprávne
DCLIV + CCCLII = (Správna odpoveď je: MVI) Nesprávne
CDXCVIII + DCX = (Správna odpoveď je: MCVIII) Nesprávne
CDLXXXVIII + DCCLIX = (Správna odpoveď je: MCCXLVII) Nesprávne
DIV + DLXI = (Správna odpoveď je: MLXV) Nesprávne
CMXXXVII + DCCCIX = (Správna odpoveď je: MDCCXLVI) Nesprávne
DCCLIV + CDXCV = (Správna odpoveď je: MCCXLIX) Nesprávne
CDXXXI + CCLII = (Správna odpoveď je: DCLXXXIII) Nesprávne
DCCCXXXIX + CCCLXIV = (Správna odpoveď je: MCCIII) Nesprávne
CCCLXXVII + DXLIX = (Správna odpoveď je: CMXXVI) Nesprávne

Riešenie:

DCCXV + DXVIII = 715 + 518 = 1233 = MCCXXXIII
DCLIV + CCCLII = 654 + 352 = 1006 = MVI
CDXCVIII + DCX = 498 + 610 = 1108 = MCVIII
CDLXXXVIII + DCCLIX = 488 + 759 = 1247 = MCCXLVII
DIV + DLXI = 504 + 561 = 1065 = MLXV
CMXXXVII + DCCCIX = 937 + 809 = 1746 = MDCCXLVI
DCCLIV + CDXCV = 754 + 495 = 1249 = MCCXLIX
CDXXXI + CCLII = 431 + 252 = 683 = DCLXXXIII
DCCCXXXIX + CCCLXIV = 839 + 364 = 1203 = MCCIII
CCCLXXVII + DXLIX = 377 + 549 = 926 = CMXXVIBudeme veľmi radi, ak náhodou nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Rímske čísla +
  rome-italy Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte ako dekadické číslo.
 • Rímske čísla
  roman_1 Zapíš čísla zapísané rímskymi číslicami v desiatkovej sústave. Pomôcka: Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.
 • Aký je 2
  sedma_1 Aký je súčet násobkov čísla 7, ktoré sú väčšie ako 30 ale súčasne menšie ako 56?
 • Sčítance
  plus Jeden zo sčítancov je 186. Druhý je o 15 väčší. Určte súčet týchto sčítancov.
 • Na tisíce
  thousand_money Zaokrúhli na tisíce nasledovné čísla:
 • Kvety
  kvety V záhradnictve vypestovali 211 kusov tulipánov a o 50 kusov viac narcisov. Koľko jarných kvetov vypestovali spolu?
 • Desiatkový rozvoj
  books Vypočítaj: 2 . 1 + 0 . 10 + 7 . 10000 + 4 . 1000 + 6 . 100 + 0 . 100000 =
 • Zbierka
  calendar Majka dala zo svojej zbierky kalendárikov Hanke 5 kalendárikov, Julke 5 a Petke 8 kalendárikov. Zostalo jej ešte 70 kalendárikov. Koľko kalendárikov mala Majka vo svojej zbierke na začiatku?
 • Do skladu 2
  truck_13 Do skladu priviezli 1610kg zeleniny a o 887kg menej ovocia. Koľko kg priviezli spolu?
 • V sade
  hrusky_7 V sade rástlo 38 jabloní a 20 hrušiek. Koľko rástlo v sade celkom stromov?
 • Operácie
  mechanical_calculator Súčet čísel 1,01 a 3,35 násobte rozdielom čísel 6,69 a 1,39.
 • Karolko
  words_1 Karol sa rozhodol že sa bude vybrané slová učiť postupne. Prvý deň sa naučil 2 krát viac ako piaty, druhý deň 3 krát viac ako prvý, tretí deň 1 krát viac ako prvý, štvrtý deň 5 krát viac ako tretí a piaty deň sa naučil iba jedno vybrané slovo. Koľko vybra
 • Dopravná
  bus_8 1. Na štvrtej zastávke nastúpilo 56 a vystúpilo 38 cestujúcich. Zisti, či celkovo pribudlo alebo ubudlo cestujúcich. A o koľko? 2. Na piatej zastávke nastúpilo 37 cestujúcich. Celkovo na piatej zastávke ubudlo 8 cestujúcich. Koľko cestujúcich vystúpilo n
 • Súčin
  complex-colors Výsledok súčinu čísiel 3, 7, 1, 2, 6, 0 je:
 • Dosadenie do výrazu-vzorca
  fun3_6 Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu: a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2 b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8 c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4 d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0
 • Zlomok 2
  dancer V triede je 28 žiakov. Z nich 21 je zapojených do krúžkovej činnosti. Aká časť triedy nenavštevuje krúžok?
 • Obchod
  obchod3 V obchode mali hrnčeky rôzneho tvaru, rôznej veľkosti a s rôznym vzorom. Predavač ich rozdelil do 4 skupín. Napíš, podľa čoho ich rozdelil.