Príklady pre 5. ročník (piatakov)

Počet nájdených príkladov: 678

 • Uhly
  fun1 Ktoré z daných uhlov sú tupé?
 • Platná číslica
  numbers Zaokrúhlite 943419445 na 4 platné čísla.
 • Súčin
  complex-colors Výsledok súčinu čísiel 3, 7, 1, 2, 6, 0 je:
 • Hodiny
  watch_1 Koľko hodín má 9 dní?
 • Porovnaj
  compare Porovnaj pomocou znakov >, <, =: 85,57 ? 80,83
 • Na tisíce
  thousand_money Zaokrúhli na tisíce nasledovné čísla:
 • Hodiny
  clock_time 19,1 dní.....koľko je to hodín?
 • Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: XCVI + CMLXXII
 • Tisícky
  bulb2_5 Zaokruhli na tisícky: a) 49287 b) 31789 c) 99999
 • Susedný
  graph K uhlu 136° určite veľkosť susedného uhla.
 • Operácie
  mechanical_calculator Súčet čísel 1,01 a 3,35 násobte rozdielom čísel 6,69 a 1,39.
 • Hodiny
  1clock 5 dní je koľko hodín?
 • Koľko 29
  plusminus_10 Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Rovina
  rovnobezky Na koľko dielov rozdeľuje rovinu 6 rovnobežiek?
 • Číselko
  numbs_1 Urči číslo pre ktoré platí: jeho trojnásobok je 24. Riešte rovnicou.
 • Rovnička 3
  eq1 Riešte nasledovnú rovnicu: 5(x-7)+7=4x-16
 • Výraz
  vyraz Určite hodnotu výrazu pre a = -1, b =2: x=b - 2a - ab y=a3 - b2 - 2ab z=a2 b3 - a3 b2 w=a + b + a3 - b2
 • Kinder rovnica
  practise Riešte jednoduchú rovnicu: 2-3x:5=1
 • Výsledok
  dice_2 Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Podmnožiny
  sets_1 Určte všetky podmnožiny množín: {3,5,8}, {1,4}, {0}, prázdna množina. Zapíšte počet podmnožín.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .