Hmotnosti 8177

Vozík s pískem má hmotnost m1 = 100 kg a pohybuje se přímočaře po vodorovné rovině stálou rychlostí v1 = 1 m/s. Oproti vozíku letí koule o hmotnosti m2 = 2 kg rychlostí v2 = 70 m/s, narazí na vozík a zaryje se do písku.

Na kterou stranu a jakou rychlostí se bude pohybovat vozík po dopadu koule? (Zapište jako záporné číslo, pokud rychlost bude ve směru koule. )

Správná odpověď:

v =  -0,3922 m/s

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: