Práca v jouloch

Po vodorovné silnici táhne traktor stálou rychlostí kmen stromu o hmotnosti 1,5 t do vzdálenosti 2 km. Jakou mechanickou práci vykoná, je-li součinitel smykového tření 0,6?

Správná odpověď:

W =  18 MJ

Postup správného řešení:

m=1,5 t kg=1,5 1000  kg=1500 kg s=2 km m=2 1000  m=2000 m k=0,6 g=10 m/s2  G=m g=1500 10=15000 N F=k G=0,6 15000=9000 N  W1=F s=9000 2000=18000000 J W=W1/106=18000000/106=18 MJNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: