Na vozík

Na vozík o hmotnosti 80 kg, který se pohybuje stálou rychlostí po vodorovné silnici, působí tažná síla o velikosti 120N.
Určete:
a) velikost třecí síly
b) hodnotu součinitele smykového tření.

Správná odpověď:

F2 =  120 N
k =  0,1529

Postup správného řešení:

m=80 kg g=9,81 m/s2 F1=120 N  F2=F1=120=120 N
G=m g=80 9,81=53924=78454=784,8 N  F2 = k G  k=F2/G=120/784,8=0,1529Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: