Rychlostí 79534

Letadlo se pohybuje ve směru 45 stupňů severní šířky východu rychlostí 320 km/h, když narazí na proud z východu na jihu o rychlosti 115 stupňů 20 km/h. Jaký je nový kurz a rychlost letadla?

Správná odpověď:

Φ =  48,291 °
v =  327,3803 km/h

Postup správného řešení:

α=45  v1=320 km/h β=115  v2=20 km/h  n=v1 cosα+v2 cosβ=v1 cos45° +v2 cos115° =320 cos45° +20 cos115° =320 0,707107+20 (0,422618)=217,8218 e=v1 sinα+v2 sinβ=v1 sin45° +v2 sin115° =320 sin45° +20 sin115° =320 0,707107+20 0,906308=244,40033  tg Φ = e : n  Φ=π180°arctg(e/n)=π180°arctg(244,4003/217,8218)=48,291=48°1728"
v2 = n2+e2 v=n2+e2=217,82182+244,40032=327,3803 km/hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: