Dvě letadla

Dvě letadla letí z letišť A a B, vzdálených 420 km, navzájem proti sobě. Letadlo z A odstartovalo o 15 min později a letí průměrnou rychlostí o 40 km/h větší než letadlo z B. Určete průměrné rychlosti obou letadel, víte-li, že se setkají 30 minut po startu letadla A.

Správná odpověď:

a =  360 km/h
b =  320 km/h

Postup správného řešení:


a=b+40
a·30/60 + b· (45/60)=420

a-b = 40
30a+45b = 25200

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
30a+45b = 25200
a-b = 40

Řádek 2 - 1/30 · Řádek 1 → Řádek 2
30a+45b = 25200
-2,5b = -800


b = -800/-2,5 = 320
a = 25200-45b/30 = 25200-45 · 320/30 = 360

a = 360
b = 320

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: