Vzdálenost 66434

Dolní stanice lanovky ve Smokovci leží v nadmořské výšce 1025m, horní nádraží na Hrebienku v nadmořské výšce 1272m. Vypočítej stoupání lanovky, pokud vodorovná vzdálenost sranic je 1921m.

Správná odpověď:

α =  7,3268 °

Postup správného řešení:

h1=1025 m h2=1272 m x=1921 m  y=h2h1=12721025=247 m  tgα=y:x=247:1921=19212470,1286  α=π180°arctg(y/x)=π180°arctg(247/1921)=7,3268=7°1937"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: