Informuje 83079

Na dopravní značce, která informuje o stoupání silnice, je údaj 6,7 %. Určete úhel stoupání cesty. Jaký výškový rozdíl překonalo auto, které ujelo po této cestě 2,8 km?

Správná odpověď:

α =  3,8331 °
h =  187,6 m

Postup správného řešení:

r=6,7%=1006,7=0,067  r = y:x = tg α  A=arctgr=arctg0,067=0,0669 rad  α=A  °=A π180   °=0,0669 π180   °=3,833  °=3,8331=3°4959"
s=2,8 km m=2,8 1000  m=2800 m  h=r s=0,067 2800=187,6 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: