Měřítko mapy - příklady

Měřítko mapy vyjadřuje, kolik cm ve skutečnosti je 1 cm na mapě. Nebo kolik metrů, kilometrů. Je to poměr zmenšení rozměrů reálných objektů při zakreslení do mapy (mapování).

Tedy Měřítko 1: 1000 znamená, že 1 cm na mapě je 1000 cm ve skutečnosti. Nebo že jeden dílek na mapě je 1000 dílků ve skutečnosti.

Počet nalezených příkladů: 57

 • Na mapě
  Na mapě pokladu je skutečná vzdálenost přímo úměrná měřené vzdálenosti. Pokud je 15 mil na mapě pokladu reprezentovaných 3 centimetry, čemuž se rovná 135 mil?
 • Skutečná 2
  Skutečná vzdálenost dvou míst je 105 km. Urči měřítko mapy, na které je tato vzdálenost vyznačena úsečkou o délce 1,2 dm.
 • Urči skutečnou
  Urči skutečnou délku cesty, která je na turistické mapě s měřítkem 1:40 000 vyznačena čarou dlouhou 7cm.
 • Hradní 3
  Hradní příkop je na mapě znázorňen čárou délky 2 cm. Ve skutečnosti je příkop dlouhý 500 metrů. Urči měřítko mapy.
 • Technický
  Technický výkres znázorňuje výrobek v měřítku 5:2. Urči délku výrobku ve skutečnosti, pokud na výkrese měří jeho délka 12 cm.
 • Na turistické
  Na turistické mapě s měřítkem 1:50000 je úsek železniční trati mezi Bobrovou Lhotou a Javořištěm nahrazen obloukem kružnice s poloměrem 6 cm. Oblouk je 90°. Určete skutečnou délku trati mezi oběma vesnicemi.
 • Stát Colorado
  Stát Colorado má tvar obdélníku. Mapa se prodává na 2 plakátech. První má rozměry 70 cm a 50 cm v měřítku 1: 1 000 000. Druhý plakát má rozměry 175 cm a 125 cm. V jaké měřítku je druhý plakát?
 • Mapa je
  Mapa je nakreslena v měřítku 1: 25 000. Tuto mírku lze vyjádřit tak, že 1 cm představuje n km. Najdi n.
 • Bazén 34
  Bazén je 50 m dlouhý a 20 m široký. Jak bude vyznačen na plánu v měřítku 1 : 200?
 • Na plánku
  Na plánku byly rozměry obdélníkové destičky 8 a 6 cm. Skutečná destička z plexiskla byla k plánku v poměru 7 : 2. Jaké byly skutečné rozměry destičky?
 • Na mapě 10
  Na mapě v měřítku 1 : 250 000 je úsečkou vyznačena vzdálenost 15 km. Kolik cm měří tato úsečka na mapě?
 • Na mapě 9
  Na mapě s měřítkem 1:250 000 je vzdálenost dvou horských vrcholů 32 mm. Jaká je skutečná vzdálenost v km?
 • Na mori
  Kolik námořních mil proplují, pokud na mapě s měřítkem 1:25 000 je jejich trasa znázorněna úsečkou dlouhou 7,4 cm?
 • Dvě obce
  Dvě obce jsou vzdáleny 11 km a 500 m. Na mapě je jejich vzdalenost určena usečkou dlouhou 5 cm. Určěte meřitko mapy.
 • Na mapě 8
  Na mapě s meřítkem 1:40000 je vzdalenost dvou vrcholu hor dana usečkou 16 cm. Jak daleko budou stejne vrcholy na mapě s měřítkem 1: 140000? Vysledek zaokrouhlete na milimetry. Řešte pomocí trojčlenky
 • Na mapě 7
  Určete měřítko mapy, je-li les tvaru trojúhelníku o rozměrech 1,6 km, 2,4 km a 2,7 km na mapě zakreslen jako trojúhelník o stranách délek 32 mm, 48 mm a 54 mm.
 • V plánku
  Trojúhelníková stavební parcela je na plánu v měřítku 1 : 5 000 zakreslena jako trojúhelník o stranách délek 32,5 mm, 23,5 mm a 36 mm. Určete, kolik m pletiva je potřeba na oplocení celé parcely.
 • Hektary 3
  Určete výměru pozemku tvaru obdélníku (v ha), které má na plánu s měřítkem 1 : 40 000 rozměry 3 cm a 4,5 cm.
 • Letecky
  Na mapě Evropy zhotovené v měřítku 1: 4000000 je vzdálenost mezi Bratislavou a Paříží 28 cm. Letadlo které letí rychlostí 800 km/hod proletí tuto vzdálenost za jaký čas?
 • Plán sídliště
  Plán sídliště je ve třech měřítkách 1: 5000,1: 10000,1: 15000. Vzdálenost dvou bodů na plánu s mierkou1: 10000 je 12 cm. Jaká je tato vzdálenost na ostatních dvou plánech? Jaká je tato vzdálenost ve skutečnosti?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.