Příklady na převody jednotek času

Počet příkladů:
Číselný obor:
Násobnost:
79ms = m
35h = s
41h = m
31h = m
113m = ms
64ms = μs
7d = h
83h = m
98m = d
117m = h